slide dubieuze vorderingen

Facturen die niet kunnen worden ingevorderd om andere redenen dan juridische redenen (debiteur onvindbaar, insolvabiliteit, budgetbegeleiding bij het OCMW,...) worden in ons softwareprogramma bijgehouden om op regelmatige tijdstippen uw klant eraan te herinneren dat zijn schuld nog steeds openstaat. Bovendien zullen wij ook onmiddellijk een aanmaning versturen indien uit ons softwareprogramma blijkt dat uw klant opnieuw solvabel is.

Een afgeboekte factuur alsnog betaald krijgen, dat is waar het om draait.

Uw vordering blijvend opvolgen als dubieuze vordering staat geenszins de afboeking van uw factuur in uw boekhouding in de weg, zodat u wel reeds de door u betaalde BTW kunt recupereren.

De actuele stand van zaken van uw dubieuze vorderingen is steeds consulteerbaar via ons geavanceerd softwareprogramma.

 

Klik hier indien u hierover meer informatie wenst.