slide_minnelijke_invordering.jpg

Wij hebben uw factuur niet ontvangen, maakt u deze nogmaals over? Werd deze factuur nog niet betaald? Mijn opdrachtgever ging nog niet over tot betaling van mijn factuur.

Allemaal redenen die niet rechtvaardigen dat u nog niet werd betaald.

Wij zorgen er met ons team van experts in minnelijke invordering voor dat uw klant tot betaling overgaat, niet enkel van uw factuur, doch ook van nalatigheidintresten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling.

Ook indien uw klant onvindbaar lijkt te zijn.

Wij trachten er hierbij steeds voor te zorgen de commerciële relatie met uw klant kan blijven bestaan en een gerechtelijke invordering niet nodig is.

Zo ook zullen wij protesten van uw klant weerleggen op zo een wijze dat de door ons geformuleerde antwoorden ofwel uw klant doen inzien dat zij niet gerechtigd waren hun betaling op te schorten, ofwel in een latere juridische procedure kunnen worden gehanteerd als bewijsstuk.

Wij werken in totale openheid en transparantie. De actuele stand van zaken van al uw invorderingdossiers zijn voor u steeds consulteerbaar via ons geavanceerd softwareprogramma.

 

Klik hier indien u hierover meer informatie wenst.