slide_gerechtelijke_invordering.jpg

Uw klant blijft weigeren om tot betaling over te gaan, zelfs na betalingsherinneringen, telefonische verzoeken en aanmaningen?

Onze dienstverlening stopt niet.

Wij starten namens u een gerechtelijke procedure op.

Via ons netwerk van gereputeerde gerechtsdeurwaarders en gerenommeerde advocaten bekomen wij op een zo snel mogelijke wijze een vonnis en gaan wij over tot gedwongen uitvoering ervan.

Onze specialisten gerechtelijke invordering begeleiden uw dossier van a tot z.

De actuele stand van zaken van uw gerechtelijke invorderingsdossiers is steeds consulteerbaar via ons geavanceerd softwareprogramma. U bent dus ten allen tijde op de hoogte van het verloop van uw gerechtelijk dossier. Bovendien kunt u onze specialisten ook steeds contacteren indien u vragen of opmerkingen heeft.

Belangrijke beslissingen in het uitvoeringsproces worden steeds in onderling overleg bepaald (dienen we over te gaan tot loonbeslag, dienen we tot verkoop van het handelspand van uw klant over te gaan,...).

 

Klik hier indien u hierover meer informatie wenst.