slide_insolventie.jpg

Ook als het minder goed gaat met uw klanten, staat u niet alleen.

Uw klant wordt in faling verklaard, wordt toegelaten tot de procedure voorzien in de wet continuïteit ondernemingen of wordt toegelaten tot collectieve schuldenregeling.

In elk van deze gevallen dient u een aangifte van schuldvordering in te dienen en dient u het verloop van de insolventieprocedure op te volgen.

Wij kunnen dit namens u doen.

Naast de aangifte van schuldvordering en het opvolgen van het verloop van de insolventieprocedure kunnen wij eveneens uw juridische belangen behartigen (o.a. ervoor zorgen dat uw eigendomsvoorbehoud toepassing vindt).

De actuele stand van zaken van de door ons verrichte handelingen in de insolventieprocedure van uw klant is steeds consulteerbaar via ons geavanceerd softwareprogramma.

 

Klik hier indien u hierover meer informatie wenst.