slide_onze_meerwaarde.jpg

Een goed creditmanagement begint bij de ondertekening van de overeenkomst met uw klant. Aanvaarding van uw algemene voorwaarden door uw klant is determinerend, niet enkel op gebied van betalingsfaciliteiten, maar op alle gebieden waar het juridisch mogelijk is het ondernemingsrisico in te dekken. Dit maakt een niet te onderschatten onderdeel uit van een goed creditmanagement.

U kunt ons betrekken bij alle facetten van uw creditmanagement.  

Wenst u een grondige analyse van uw debiteurenbeheer, gaande van het optimaliseren van uw offertes tot het zeker stellen van het ontvangen van betaling van uw facturen, met adviezen waar het beter kan?

Wenst U dat onze experten ter plaatse komen en u bijstaan in het opstellen van een debiteurenbeleid waarbij het zowel voor u als voor uw werknemers glashelder is welke acties op welk ogenblik dienen te worden uitgevoerd?

Of wenst U een volledige uitbesteding van uw debiteurenbeheer?   

Wij staan u bij en begeleiden u waar en wanneer u het wenst.

Blijft uw klant weigeren om tot betaling over te gaan, gaan wij over tot minnelijke, en indien nodig, zelfs gerechtelijke invordering.

De keuze voor deze diensten ligt integraal bij onze klanten.

De vlotte overgang van debiteurenbeheer naar minnelijke en/of gerechtelijke invordering is eigen aan GLOBAL COLLECTION. Geen nieuwe contactpersonen, geen nieuwe softwareprogramma's, geen (al dan niet manuele) overdracht van dossiers aan zelf geraadpleegde advocaten of gerechtsdeurwaarders. Al onze activiteiten sluiten naadloos op elkaar aan.

Bij gerechtelijke invordering werken wij samen met gereputeerde gerechtsdeurwaarders en worden onze klanten bijgestaan door een gerenommeerd advocatenkantoor. 

Al onze diensten gebeuren in totale openheid en transparantie. Uw dossiers zijn ten allen tijde consulteerbaar en wij zijn steeds bereikbaar voor uw vragen of opmerkingen.

U kunt uit ons geavanceerd softwareprogramma rapporten trekken waar nodig, zodat u een absoluut en up-to-date overzicht en inzicht hebt op uw debiteurenportefeuille.

Daarnaast hebben wij een uitgebreide expertise in het opstellen van algemene voorwaarden, het formuleren van juridische adviezen en het geven van juridische bijstand, waar u ook steeds een beroep kunt op doen.