slide_waarden_crediteurs.jpg

Een onderneming die de facturen van onze klanten niet op de vervaldatum betaalt, betekent niet alleen een kost voor onze klanten, maar zorgt er ook voor dat zij op de vervaldatum niet over deze financiële middelen beschikken om de ondernemingsactiviteiten en/of investeringen te financieren.

Het is onze kerntaak de financiële belangen van onze klanten te behartigen en zo hun liquiditeit en solvabiliteit te verbeteren.

Dit doen wij met passie en trots, rekening houdend met de financiële situatie van de debiteur.

Een te harde aanpak heeft dikwijls tot resultaat dat de debiteur niet geneigd is om nog tot betaling over te gaan. Een te zachte aanpak heeft hetzelfde resultaat.

Deze evenwichtsoefening hebben onze specialisten als geen ander onder de knie.

Wij zorgen ervoor dat de debiteur zich er absoluut van bewust is dat onze klant betaling van de openstaande facturen wenst, maar houden ook rekening met de financiële situatie van de debiteur, zodat de commerciële relatie tussen onze klant en de debiteur niet onder druk komt te staan.

De bedoeling is wel altijd om zo snel mogelijk betaling te verkrijgen van de openstaande facturen van onze klanten.

Blijkt dit niet mogelijk te zijn in een minnelijke fase, dan zullen wij, na overleg met onze klanten, onverwijld een gerechtelijke procedure opstarten.